PROFESSIONEEL advies

bent u klaar voor de volgende stap

Onze diensten

Accountancy, belastingen & financieel

Accountancy

Wij verzorgen de juiste cijfers, zodat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Wat is de status van uw bedrijf? En hoe kunt u zorgeloos door ontwikkelen? Onze accountancy diensten ontzorgen u tot in de puntjes.

Opstellen jaarrekening

Het opstellen en deponeren van de jaarrekening is verplicht voor bepaalde rechtsvormen (BV, NV, Stichting, Vereniging, Waarborgmaatschappij). De jaarrekening bestaat uit een balans, verlies- en winstrekening en een toelichting op de jaarrekening. Dit is vaak specialistisch werk en in sommige gevallen dient er voor deponering een goedkeuring van een belastingadviseur of accountant te zijn.

advisering administratie

Als bedrijf ontkomt u er niet aan om een deugdelijke administratie te voeren. Inkopen, verkopen, banktransacties, tijdverantwoording, kilometerregistratie en voorraadbeheer zijn slechts een paar voorbeelden van wat u allemaal moet registreren. Het is een noodzakelijke bezigheid voor het voeren van een juiste boekhouding en voor een goed zicht op de ontwikkeling van uw bedrijf. De meeste ondernemers besteden er bij voorkeur zo min mogelijk tijd aan. Daarom adviseren wij u graag over een goede en efficiënte administratie voor uw bedrijf. 

het (uit)voeren, inrichten en opzetten van een financiële administratie

De administratie en boekhouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een geordende en bijgewerkte financiële administratie vertelt hoe uw bedrijf ervoor staat. Alle inkomsten, uitgaven, nog niet betaalde facturen, de btw-aangifte, aftrekposten en de winst staan in de financiële administratie. Dit vraagt specifieke kennis en tijd en daarom kiezen veel ondernemers om dit onderdeel van de bedrijfsvoering uit te besteden.

advisering rechtsvormen

Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Maar dit is niet altijd verstandig. De keuze van een rechtsvorm wordt mede bepaald door de mate van aansprakelijkheid die u wenst en de hoogte van de winst die u verwacht. Wanneer u als eenmanszaak of vof bent gestart en uw bedrijf groeit, dan kan het omzetten van de rechtsvorm naar bijvoorbeeld een bv veel voordelen bieden. Maar er zijn veel meer rechtsvormen met allemaal hun voor- en nadelen. Laat u daarom goed adviseren wat voor u en uw bedrijf het beste is.

advisering bij overname en bedrijfsbeëindiging

U wilt een ander bedrijf overnemen of iemand heeft interesse om uw bedrijf over te nemen? Dan moet er nogal wat geregeld worden. Hoe vindt de waardebepaling plaats, is er sprake van goodwill, worden de inventaris en de voorraden overgenomen? Waar gaat het personeel naartoe? Zijn er nog lopende verplichtingen, zoals een huurcontract, afnamecontracten bij leveranciers en pensioenafspraken? Wat zijn de toekomstverwachtingen? En wat zijn de fiscale gevolgen van een bedrijfsovername? Hetzelfde geldt min of meer bij een bedrijfsbeëindiging. Wat is de beste manier en wat is het beste moment om te stoppen met de bedrijfsactiviteiten. Is er sprake van een gedwongen bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan kan het nog complexer worden. Daarom is het van groot belang om u te laten adviseren door een specialist op dit gebied.

advisering over pensioenvoorzieningen

Elke ondernemer, van groot tot klein, dient te denken aan zijn of haar zogenaamde oude dag. De uitkering die u van de overheid ontvangt wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is over het algemeen niet toereikend voor een onbezorgde financiële toekomst. U kunt zelf sparen voor een aanvullend pensioen. Daartoe bestaan verschillende vormen, zoals een spaarrekening of een lijfrenteverzekering. Maar misschien kiest u eerder om te stoppen met werken. Op het moment dat uw bedrijf een bepaalde waarde vertegenwoordigt voor overname. En heeft u personeel, dan bent u meestal verplicht om hun pensioenvoorziening te regelen. Een pensioenvoorziening heeft ook fiscale gevolgen, voor- en nadelen. Nu en straks. En om uzelf niet in de vingers te snijden is een goed advies over het pensioen van u en uw medewerkers van essentieel belang.

Belastingen

Het doen van belastingaangifte is één. Het voorkomen van boetes of het begeleiden van een subsidieaanvraag is twee. En een vlekkeloze salarisadministratie is drie. Met onze fiscale dienstverlening doen wij nét dat stapje extra.

verzorgen van de aangiften inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting

Elke ondernemer en elke particulier heeft er mee te maken: belastingen. Doordat belastingwetten aan verandering onderhevig zijn, veranderen de regels ook continu. Het doen van belastingaangifte vereist een actuele en diepgaande kennis van de belastingwetten. Op tijd aangifte doen voorkomt boetes en de juiste aangiften doen kan u belastingvoordelen opleveren. Wanneer u deze kennis niet allemaal in huis heeft, is het verstandig om een belastingadviseur in te schakelen.

het verzorgen van de salarisadministratie

Wanneer u medewerkers in dienst heeft of wanneer u uzelf als ondernemer salaris betaalt, heeft u te maken met een salarisadministratie. Het vervaardigen van de maandelijkse salarisstrook, de jaaropgave, het doen van aangifte loonbelasting, correspondentie met de uitvoeringsinstelling, ziekmeldingen, aanmeldingen bij het pensioenfonds, verzekeringen en de Arbo-dienst zijn een aantal zaken die bij een goede salarisadministratie horen. De juiste software en actuele kennis van zaken vragen aandacht, tijd en geld. En dan kan het uitbesteden van de salarisadministratie aan een professional soms veel interessanter zijn dan het zelf te doen.

advisering over bedrijfsverplaatsing

Indien u vrijwillig of gedwongen met uw bedrijf naar een andere locatie verhuist, komen daar veel zaken bij kijken. Wordt u eigenaar van de nieuwe locatie, koopt u grond, gaat u bouwen of verbouwen, heeft u financiering nodig of sluit u een huurcontract? Het aanvragen van vergunningen, nutsvoorzieningen en telecommunicatie, het regelen van verzekeringen en het tijdig informeren van klanten, leveranciers en instanties en instellingen over uw nieuwe adres horen er ook bij. En dan de daadwerkelijke verhuizing: de voorraden en inventaris moeten over naar de nieuwe locatie. Doet u dit zelf of besteedt u dit uit? Is er sprake van tijdelijke stagnatie van uw activiteiten tijdens de verhuizing? En denkt u ook aan verzekering van het transport? Veel vragen die vooraf beantwoord kunnen worden en die ervoor zorgen dat de bedrijfsverplaatsing soepel verloopt. Voor advies en ondersteuning van uw bedrijfsverplaatsing bent u bij ons aan het juiste adres.

onderhandelingen en fiscale procedures

Het voeren van een fiscale procedure is voor de meeste ondernemers en hun adviseurs geen veel voorkomende bezigheid. Die enkele keer dat het voor kan komen, moet de zaak zo goed mogelijk worden aangepakt.

Onze expertise bestaat uit:

• begeleiden van een boekenonderzoek door de belastingdienst
• voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder boete procedures en procedures tegen informatiebeschikkingen
• onderhandelen met de belastingdienst om na te gaan of een geschil in de compromis sfeer kan worden opgelost

begeleiden van fiscale controles

Wanneer de Belastingdienst een zogenaamd boekenonderzoek uitvoert, controleren zij de administratie van uw onderneming. Een boekenonderzoek kan een deelcontrole zijn op een specifiek belastingmiddel of een volledige controle. Een boekenonderzoek wordt in principe door de Belastingdienst aangekondigd en stelt u in de gelegenheid om met de belastinginspecteur vooraf afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de locatie waar het boekenonderzoek plaatsvindt. Dat kan op uw bedrijfslocatie, maar ook bij uw boekhouder of accountant. Wij begeleiden boekenonderzoeken en helpen u met de afwerking ervan. Zo zorgen wij ervoor dat ongewenste effecten, zoals financiële schade en eventuele onrust bij u en in uw onderneming beperkt blijft. Heeft u een aankondiging van een boekenonderzoek ontvangen? Neemt u dan contact met ons op voor een afspraak. 

inzicht geven in subsidieregelingen, investeringsfaciliteiten en fiscale boetes.

De Nederlandse overheid stimuleert het bedrijfsleven onder andere om de economie te versterken en duurzamer te maken. Hiervoor bestaan verschillende subsidieregelingen en investeringsfaciliteiten. Het aanvragen ervan is specialistische werk en moet voldoen aan een groot aantal regels. Het toepassen van de verschillende vormen van belastingaftrek vergt ook de nodige kennis. Kennis die de meeste ondernemers zelf niet in huis hebben. Het verdient daarom aanbeveling om met een specialist op het gebied van subsidieregelingen en investeringsfaciliteiten een afspraak te maken om allereerst na te gaan of u kans maakt om voor deze regelingen in aanmerking te komen. Indien dit positief is of lijkt kunnen we gezamenlijk de procedures in gang zetten.

Wanneer u door de Belastingdienst een boete wordt opgelegd, is Leiden niet direct in last. Niet alle opgelegde boetes zijn terecht. Wij beoordelen de fiscale boete en spreken met u af welke stappen ondernomen moeten worden. Wij begeleiden u hierin en desgewenst schakelen wij direct met de Belastingdienst en houden u op de hoogte van de voortgang.

Financieel

De financiële aspecten van uw onderneming, zoals het opstellen van begrotingen of het vaststellen van financieringsbehoefte zijn bij ons in goede handen. Wij adviseren u over financieringen, verzekeringen en uw persoonlijke financiële planning.

Alle financiële aspecten van bedrijfshandelingen zoals bijvoorbeeld begrotingen, financieringsbehoefte en het inschatten bedrijfsrisico’s

Alle financiële aspecten van bedrijfshandelingen zoals bijvoorbeeld begrotingen, financieringsbehoefte en het inschatten van bedrijfsrisico’s

De dienstverlening bestaat onder meer uit het opstellen van begrotingen en budgetten. Indien blijkt dat er behoefte is aan financiering bepalen wij in overleg met u de hoogte en kunnen wij u begeleiden in de aanvraag en het indienen ervan.

Het inschatten van bedrijfsrisico’s, zowel financieel als operationeel, behoort tevens tot onze dienstverlening. Hoe kunnen risico’s worden beperkt en eventueel verzekerd?

Advisering rondom financiering

Wanneer in uw bedrijf behoefte bestaat aan financiering, bijvoorbeeld voor het verder door ontwikkelen of uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten, die niet vanuit eigen middelen kunnen worden gedaan, zijn er mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering. Afhankelijk van de hoogte van de financiering, het doel en de risico’s, adviseren wij u over de financieringsvorm. Wij begeleiden u in het hele traject van het aanvragen en indienen van de financiering.

Financiële planning voor de (vermogende) particulier en directeur-grootaandeelhouders

Met financiële planning brengen wij uw persoonlijke financiële situatie in kaart. Hiermee proberen wij een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Dit in samenhang met uw verdere levensloopplanning. Hiermee wordt het gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe auto, studiekosten van de kinderen, de levensstandaard na pensionering, huisvesting, et cetera in kaart te brengen en te bevorderen. Wij analyseren en formuleren uw wensen en doelstellingen om tot de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan te komen. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van u als cliënt, uw vermogen en uw onderneming volgt een optimale advisering.

Waarom wij? 

Brede klantenkring
Persoonlijk contact
Onafhankelijke adviseurs
Ook voor particulieren

Wij werken sinds 2001 als onafhankelijk adviseur in verschillende sectoren en branches van het MKB. Zowel starters als eenmanszaken en kleine en middelgrote ondernemingen zijn ruim vertegenwoordigd binnen onze brede klantenkring. Wij gaan bij voorkeur langdurige relaties aan met onze klanten. Zij waarderen de samenwerking met ons kantoor, onze dienstverlening, kennis en het persoonlijk contact met een hoog cijfer. Daar zijn wij trots op. Wij adviseren u ook in uw marketingbeleid, pensioenen, innovaties en subsidies, personeelsbeleid, management, organisatie en de opleiding en training van uw medewerkers. Ook als particulier kunt bij ons uitstekend terecht voor uw belastingaangifte en onafhankelijk advies op het gebied van uw financiën.

“Reinders Snijder, voor heldere cijfers en persoonlijk contact”.

—Rob Reinders

Neem contact op

Reserveer nu een gratis adviesgesprek

Kennis van zaken

Uitgebreide en actuele kennis voor een optimale financiële dienstverlening.

Ondersteunende diensten

Onze dienstverlening gaat verder dan het verzorgen van de administratie van uw bedrijf.

Hoge betrokkenheid

Door te investeren in persoonlijk contact realiseren wij betrokkenheid bij u en uw onderneming.

Soepele communicatie

Wij houden van heldere, transparante communicatie en korte doorlooptijden.