Wettelijk minimumloon 2020

Wettelijk minimumloon 2020

Per 1 januari 2020 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon omhoog. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt 1.653,60 per maand. Dit is een stijging van 1,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst een dienstverband zijn aangegaan gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het besluit minimumjeugdloon. Leerlingen die BBL doen en in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. Al het afwijkende van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de corresponderende wettelijke minimumjeugdloon.

 

Minimumloon2020