PROFESSIONEEL advies

bent u klaar voor de volgende stap

Rijnders Snijder

Privacybeleid

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. Je kan te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacybeleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (slechts indien nodig!);
 • Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig bij bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • IBAN en tenaamstelling;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of app, zoals IP-adres, apparaat type, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst. Gegevens worden ook verwerkt om praktische of efficiencyredenen, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Om de website en app te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Wij zijn actief op social media en als je via social media contact met ons opneemt verwerken wij ook gegevens.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie. 

 

Delen met anderen

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Beveiliging

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs heeft passende en technische maatregelen getroffen voor de bescherming van de persoonsgegevens voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 

 

Gegevens op onze website

 

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via haar website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via de website van Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs is voor eigen risico van de gebruiker.

Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet.  Ook is Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

De website van Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs bevat links naar websites van andere organisaties en instellingen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke links zijn opgenomen voor jouw informatie en het gemak hiervan. Het gebruik van de links is volledige op eigen risico. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichting doorkruist). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reinderssnijder.nl. Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

Datalekken

 

Mocht er sprake zijn van een datalek dan stellen wij je, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. 

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen door te mailen naar info@reinderssnijder.nl of een brief te sturen naar Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs, Willem de Zwijgerstraat 31, 8331 GS Steenwijk.

Neem contact op

Reserveer nu een gratis adviesgesprek

Kennis van zaken

Uitgebreide en actuele kennis voor een optimale financiële dienstverlening.

Ondersteunende diensten

Onze dienstverlening gaat verder dan het verzorgen van de administratie van uw bedrijf.

Hoge betrokkenheid

Door te investeren in persoonlijk contact realiseren wij betrokkenheid bij u en uw onderneming.

Soepele communicatie

Wij houden van heldere, transparante communicatie en korte doorlooptijden.