Zelfstandigenaftrek 2021

Zelfstandigenaftrek 2021

Zelfstandigenaftrek 2021: Hoe werkt het

Als ondernemer heeft u een aantal belastingvoordelen. Één van deze voordelen is de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost kan u enkele honderden euro’s per maand opleveren! Jaarlijks wordt er een bedrag vastgesteld. Voor 2021 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op € 6.670,-. Door deze aftrek wordt het belastbare inkomen lager en het netto-inkomen daarmee hoger. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240,-. Tegelijkertijd profiteren zelfstandigen van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Hierdoor gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo op vooruit. Met het verder verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. De zelfstandigenaftrek is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, kun u deze aftrekpost dus toepassen bij uw belastingaangifte.

Zelfstandigenaftrek vanaf 2021

De zelfstandigenaftrek daalt in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240,- in 2036.
2021: € 6.670,-
2036: € 3.240,-

Voorwaarden zelfstandigenaftrek 2021

Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • Ervoor zorg te dragen dat de belastingdienst u ziet als zelfstandig ondernemer. (U bent voor de belastingdienst zelfstandig ondernemer wanneer u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met uw eigen bedrijf)
 • U dient ervoor zorg te dragen dat u voldoet aan het urencriterium (dit is minimaal 1225 uur werk per jaar, besteed aan uw onderneming)
 • Het moet inzichtelijk zijn dat uw bedrijf door u (of samen met anderen) wordt geleid.
 • U bent aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar.

Wat is uw voordeel

Het uiteindelijke voordeel wat u kunt behalen met deze aftrekpost in 2021 is:

 • Een deel van de winst wordt belastingvrij verdiend
 • Tot wel € 3.302 optellen bij je netto winst

Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek

Deze aftrekpost is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek.
Er wordt jaarlijks een bedrag vastgesteld. Voor 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 6.670,-.

Is er genoeg winst voor de zelfstandigenaftrek

Bij beginnende bedrijven komt het voor dat de winst nog te laag is, om deze aftrekpost toe te passen. De belastingdienst heeft om die reden een aparte regeling gemaakt, om het bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen in de komende negen jaar. Maar let op: de winst moet in elk geval wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.
Het is zeker de moeite waard om ervoor zorg te dragen dat u volledig op de hoogte bent. Dit kan u uiteindelijk vele euro’s besparen op uw  belastingaanslag. Dit geld gebruik u natuurlijk veel liever voor uw eigen opgestarte bedrijf!

Nog zelfstandigenaftrek bij 65 jaar

Wanneer u later in het jaar de AOW-leeftijd hebt bereikt en wel aan de andere voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost voor deze periode gewoon blijven toepassen.
Het ligt echter iets anders als u aan het begin van de opgegeven periode al 65 jaar (of ouder) was. In dat geval komt deze aftrekpost uit op vijftig procent van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, twijfel dan vooral niet en bel ons (0521 52 28 13) Wij helpen u graag verder!

Zelfstandigenaftrek 2019

Startersaftrek 2021

Startersaftrek 2021

Startersaftrek 2021: Hoe werkt het

Beginnende ondernemers hebben de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek te verhogen met de startersaftrek. Er gelden vaste bedragen die u van de winst mag aftrekken. Op die manier betaalt u dus minder belasting. Deze aftrekpost is in 2021 € 2.123,-

Voor een beginnende onderneming kan het de eerste jaren zwaar zijn. De overheid geeft daarom een extra belastingvoordeel. De kans dat uw bedrijf succesvol is, wordt daarmee vergroot.

Hoogte startersaftrek 2021

Als beginnende ondernemer heeft u recht op deze aftrekpost. Dit kunt u zien als een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
Door de startersaftrek verhoogd u de zelfstandigenaftrek met € 2.123,-.
Dit bedrag wordt opgeteld bij de zelfstandigenaftrek.

Duur startersaftrek 2021

Beginnende ondernemers kunnen in de eerste 5 jaar van hun bedrijf 3 keer de aftrek toepassen. Heeft u in de jaren hiervoor een bedrijf gehad of deel uitgemaakt van een bv, dan kan deze aftrekpost niet meer worden toegepast.

Voorwaarden startersaftrek 2021

Voor deze aftrekpost zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Dit zijn de voorwaarden voor 2021:

 • U bent een ondernemer (u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel)
 • In 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer
 • U kunt in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek toepassen
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Urencriterium 2021

Als u recht heeft op aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek dan moet u aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat u minimaal 1225 uur aan uw bedrijf moet besteden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u de aftrekpost maximaal 3 jaar toepassen. De aftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst. U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

 • Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer
 • Aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • In 1 of meer van de 5 jaar geen ondernemer
 • U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen
 • U voldoet aan het verlaagd-urencriterium
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Startersaftrek 2019

Meewerkaftrek 2021

Meewerkaftrek 2021

Meewerkaftrek 2021: Hoe werkt het

Bent u ondernemer en werkt uw partner mee binnen het bedrijf? Dan zijn er mogelijkheden om dit financieel aantrekkelijk te maken. Als ondernemer moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek.

Dit zijn de voorwaarden voor u als ondernemer

 • U bent een ondernemer (u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel)
 • Voldoen aan het urencriterium. (u werkt minimaal 1.225 uur aan uw onderneming)
 • Uw partner werkt 525 of meer uren aan uw onderneming
 • U moet samen met uw partner voldoen aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap

De meewerkaftrek

Als uw partner geen vergoeding krijgt voor de werkzaamheden, of de vergoeding is lager dan € 5.000,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor de meewerkaftrek.
De vergoeding tot € 5.000,- is voor u niet aftrekbaar. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst van uw onderneming en het aantal gewerkte uren door uw partner.
Als uw onderneming geen winst maakt, dan kan deze aftrekpost niet worden toegepast. In de onderstaande tabel kunt u bepalen welk bedrag u van de winst af mag trekken. De winst is uit een of meer van uw ondernemingen

Aantal meegewerkte uren

 • 0 uur tot 525 uur: 0%
 • 525 uur tot 875 uur: 1,25%
 • 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%
 • 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%
 • 1.750 uur en meer: 4,00%

Afbeeldingsresultaat voor meewerkaftrek 2019