Zelfstandigenaftrek 2021

Zelfstandigenaftrek 2021: Hoe werkt het

Als ondernemer heeft u een aantal belastingvoordelen. Één van deze voordelen is de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost kan u enkele honderden euro’s per maand opleveren! Jaarlijks wordt er een bedrag vastgesteld. Voor 2021 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op € 6.670,-. Door deze aftrek wordt het belastbare inkomen lager en het netto-inkomen daarmee hoger. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240,-. Tegelijkertijd profiteren zelfstandigen van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Hierdoor gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo op vooruit. Met het verder verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. De zelfstandigenaftrek is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, kun u deze aftrekpost dus toepassen bij uw belastingaangifte.

Zelfstandigenaftrek vanaf 2021

De zelfstandigenaftrek daalt in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240,- in 2036.
2021: € 6.670,-
2036: € 3.240,-

Voorwaarden zelfstandigenaftrek 2021

Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • Ervoor zorg te dragen dat de belastingdienst u ziet als zelfstandig ondernemer. (U bent voor de belastingdienst zelfstandig ondernemer wanneer u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met uw eigen bedrijf)
  • U dient ervoor zorg te dragen dat u voldoet aan het urencriterium (dit is minimaal 1225 uur werk per jaar, besteed aan uw onderneming)
  • Het moet inzichtelijk zijn dat uw bedrijf door u (of samen met anderen) wordt geleid.
  • U bent aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar.

Wat is uw voordeel

Het uiteindelijke voordeel wat u kunt behalen met deze aftrekpost in 2021 is:

  • Een deel van de winst wordt belastingvrij verdiend
  • Tot wel € 3.302 optellen bij je netto winst

Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek

Deze aftrekpost is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek.
Er wordt jaarlijks een bedrag vastgesteld. Voor 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 6.670,-.

Is er genoeg winst voor de zelfstandigenaftrek

Bij beginnende bedrijven komt het voor dat de winst nog te laag is, om deze aftrekpost toe te passen. De belastingdienst heeft om die reden een aparte regeling gemaakt, om het bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen in de komende negen jaar. Maar let op: de winst moet in elk geval wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.
Het is zeker de moeite waard om ervoor zorg te dragen dat u volledig op de hoogte bent. Dit kan u uiteindelijk vele euro’s besparen op uw  belastingaanslag. Dit geld gebruik u natuurlijk veel liever voor uw eigen opgestarte bedrijf!

Nog zelfstandigenaftrek bij 65 jaar

Wanneer u later in het jaar de AOW-leeftijd hebt bereikt en wel aan de andere voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost voor deze periode gewoon blijven toepassen.
Het ligt echter iets anders als u aan het begin van de opgegeven periode al 65 jaar (of ouder) was. In dat geval komt deze aftrekpost uit op vijftig procent van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, twijfel dan vooral niet en bel ons (0521 52 28 13) Wij helpen u graag verder!

Zelfstandigenaftrek 2019