Startersaftrek 2021

Startersaftrek 2021: Hoe werkt het

Beginnende ondernemers hebben de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek te verhogen met de startersaftrek. Er gelden vaste bedragen die u van de winst mag aftrekken. Op die manier betaalt u dus minder belasting. Deze aftrekpost is in 2021 € 2.123,-

Voor een beginnende onderneming kan het de eerste jaren zwaar zijn. De overheid geeft daarom een extra belastingvoordeel. De kans dat uw bedrijf succesvol is, wordt daarmee vergroot.

Hoogte startersaftrek 2021

Als beginnende ondernemer heeft u recht op deze aftrekpost. Dit kunt u zien als een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
Door de startersaftrek verhoogd u de zelfstandigenaftrek met € 2.123,-.
Dit bedrag wordt opgeteld bij de zelfstandigenaftrek.

Duur startersaftrek 2021

Beginnende ondernemers kunnen in de eerste 5 jaar van hun bedrijf 3 keer de aftrek toepassen. Heeft u in de jaren hiervoor een bedrijf gehad of deel uitgemaakt van een bv, dan kan deze aftrekpost niet meer worden toegepast.

Voorwaarden startersaftrek 2021

Voor deze aftrekpost zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Dit zijn de voorwaarden voor 2021:

  • U bent een ondernemer (u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel)
  • In 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer
  • U kunt in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek toepassen
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Urencriterium 2021

Als u recht heeft op aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek dan moet u aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat u minimaal 1225 uur aan uw bedrijf moet besteden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u de aftrekpost maximaal 3 jaar toepassen. De aftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst. U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer
  • Aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • In 1 of meer van de 5 jaar geen ondernemer
  • U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen
  • U voldoet aan het verlaagd-urencriterium
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Startersaftrek 2019