Fiscale voordelen elektrische auto’s

Het aantal elektrische auto’s in Nederland blijven stijgen. Op 1 januari 2018 telde Nederland ongeveer 22.000 volledig elektrische personenauto’s en daar kwamen later dat jaar nog zo’n 20.000 bij. Door deze grote stijging in het aantal elektrische auto’s is een veranderende fiscale regelgeving het gevolg. Maar hoe gaat de elektrische auto zich in de toekomst ontwikkelen. De elektrische auto kent nog vele andere voordelen naast het bijtellingspercentage voor u als ondernemer en voor uw werknemers.

 

Bijtelling elektrische auto

Het standaard bijtellingspercentage voor een auto van de zaak was tot 1 januari 2019, 22% van de cataloguswaarde. Een volledige elektrische auto werd een korting verleend, waardoor het bijtellingspercentage maar 4% bedroeg. Vanaf 2019 geldt hier een gecombineerd percentage voor. Het bijtellingspercentage van 4% blijft van toepassing tot een cataloguswaarde van €50.000, maar vervalt boven dat bedrag. Alles boven dit bedrag moet 22% bijtelling worden betaald. Ondanks de verhoging is in 2019 het bijtellingspercentage van een volledige elektrische auto nog steeds heel erg gunstig ten opzichte van andere auto’s.

 

Vamil en Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek kunt u gebruiken bij het investeren in een elektrische auto. Deze aftrek kan gebruikt worden als de investering voorkomt op de milieulijst 2019 van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In een volledig elektrische auto kunt u over de investering een bedrag van €40.000, 27% MIA claimen. Dit zou betekenen dat in het jaar van de aanschaf de extra aftrek kan oplopen tot €10.800.

In 2019 kan er geen milieu-investeringsaftrek worden geclaimd op de plugin hybride personenauto’s. Dit met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer.

De laadpalen staan onder de code 3720 mits het investeringsbedrag groter is dan €2.500. De laadpaal kan ook gemeld worden met de elektrische auto als het investeringsbedrag lager is dan €2.500 en het maximaal te melde bedrag nog niet is bereikt.

De investering in een waterstofauto kunt u tot een bedrag van maximaal €50.000, 36% MIA claimen en daarbij nog 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) toepassen.
Er is ook de mogelijkheid om MIA en Vamil aan te vragen voor bussen, bestelbussen en vrachtwagens.

Om de milieu-investeringsaftrek of Vamil te claimen, moet u binnen drie maanden na de investering een melding doen bij het RVO.

 

Bpm en elektrische auto

Wanneer u een auto importeert naar Nederland moet u bpm betalen. Het tarief is afhankelijk van de CO2-emissie. Voor volledig elektrische auto’s hoeft er geen bpm betaalt te worden. Hier geldt een nihiltarief.

 

Motorrijtuigenbelasting

Bij de motorrijtuigenbelasting geldt een nihiltarief voor volledig elektrische auto’s. Voor de plug-in hybride auto t/m 50 gram/km uitstoot geldt een halftarief.

 

Omzetbelasting

Bij privégebruik van een zakelijk aangeschafte elektrische auto door een ondernemer past u de gewone hoofdregel toe. Deze heffing kan plaatsvinden op basis van de werkelijke kilometer verhouding of op basis van een forfait. Dit kan zijn ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Er zijn ontzettend veel fiscale voordelen die gelden voor volledig elektrische auto’s. De wetgever wil hiermee het elektrisch rijden stimuleren.